Bitcoin -2,599.00
$46,011.00 -5.64865%
Ethereum -79.34
$1,443.51 -5.49604%
XRP -0.03
$0.43 -6.09921%
Zcash -10.35
$117.22 -8.82998%
Tether -0.01
$1.00 -0.89423%
Monero 1.24
$201.93 0.6148%
AidCoin 0.00
$0.02 -2.931%
Monetha 0.00
$0.02 11.46467%
XRP -0.03
$0.43 -6.09921%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set