Bitcoin 2,616.55
$33,968.00 7.70298%
Ethereum 131.09
$1,994.78 6.57146%
XRP 0.05
$0.63 8.45566%
Zcash 16.75
$112.28 14.91598%
Tether 0.00
$1.00 0.07688%
Monero 10.59
$214.87 4.92684%
AidCoin 0.00
$0.03 10.65157%
Monetha 0.00
$0.02 19.50421%
XRP 0.05
$0.63 8.45566%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set